אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  ביטויים רגולריים  »  החלפות

החלפות

ראינו את האופרטור s המייצג את פעולת substitutions.
השימוש בו הוא כדלקמן:
/s/old_reg_exp/new_string
תוספת g בסוף הפקודה תבצע החלפה על כל ההתאמות הפוטנציאליות

$_="I love perl very very much!";
s/r/R/g;
/*תוכן המשתנה יהיה לאחר ההחלפה !I love peRl veRy veRy much*/

המחרוזת המחליפה ניתנת לשינוי ולקביעה בזמן ריצה,
ולכן ניתן לייצג אותו לא רק על ידי מחרוזת נתונה מראש , אלא גם על ידי משתנה.

$_="I love perl very very much!";
$new="R";
s/r/$new/g;
/*תוכן המשתנה יהיה גם כאן !I love peRl veRy veRy much*/

ניתן להשתמש גם בהחלפה לשם הוספה/שינוי במחרוזת המקורית בצורה הבאה:

$_="I love perl!";
s/(\w+)/<$1>/g;     # "<I> <love> <perl!>" תוכן המשתנה יהיה כאן

הסבר:
$1 הינו המידע שנתפס ונשמר בין הסוגריים הראשונים.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.