אתה נמצא כאן משתנים מיוחדים לקריאה בלבד שמוגדרים מראש

משתנים מיוחדים לקריאה בלבד שמוגדרים מראש

&$ - החלק במחרוזת שמתאים לביטוי הרגולרי.
`$ - החלק במחרוזת לפני החלק המתאים.
'$ - החלק במחרוזת לאחר החלק המתאים.

$_="I love perl!";
/l.*e/;
/*תבוצע התאמה למילה love*/

הערך שיוצב במשתנה `$ יהיה " I"
הערך שיוצב במשתנה &$ יהיה "love"
הערך שיוצב במשתנה '$ יהיה "perl "

משתנים אלה נקבעים מחדש בכל התאמה מוצלחת, לכן רצוי לשמור את ערכם במידה ונצטרך אותם בהמשך.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.