אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  עבודה עם ספריות  »  משתני ספריה

משתני ספריה

בדומה למשתני קבצים  (file handles) יש בפרל אפשרות לפתוח משתני ספריות   (directory handles).
שלא כמו עם נשתני קבצים, ניתן לפתוח ספריות לקריאה בלבד. לא ניתן לשנות שם או למחוק קובץ. משתני ספריות הם סוג משתנה ייחודי, ולכן משתנה קובץ ומשתנה ספריה בעלי אותו שם לא ייתנגשו (אבל זה מאוד לא מומלץ להשתמש באותו שם לשני משתנים שונים).
עבודה עם משתני קבצים אפשרית רק על מערכות המאפשרות זאת. על מערכת שלא מאפשרת זאת תתקבל הערה בשלב ההידור של התכנית.

פתיחה וסגירה של משתנה ספריה

פתיחת ספריה נעשית באופן דומה לפתיחת קובץ. התחביר הוא:
opendir (שם משתנה, מחרוזת)
גם הסגירה דומה ומתבצעת ע"י הפונקציה  closedir.
דוגמא:

#!/usr/local/bin/perl

opendir (dirHandle,"/usr")
/*מקשר בין המשתנה dirHandle לספריה usr*/
 || die "failed to open /usr ";
closedir(dirHandle);

סגירת משתנה ספריה אינה חובה, משום שהוא ייסגר אוטומטית במידה והתכנית תסתיים או כאשר תבוצע פתיחה מחדש עם אותו שם משתנה.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.