אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  פונקציות  »  ארגומנטים

ארגומנטים

למרות שסאברוטינות עם פעולה אחת וייחודית מאוד יעילות, ישנה רמה שונה של יעילות כאשר ניתן להעביר לפונקציה כל פעם ערכים אחרים לחישוב.
לאחר שקראנו לשם הפונקציה, תופענה סוגריים עגולות, בהם רשימה שתושם מייד במשתנה מערכי מיוחד: _@ .

שימו לב:
[0]_$ הוא הארגומנט הראשון במערך בניגוד ל _$ שהוא משתנה סקלרי בפני עצמו ואין ביניהם שום קשר!

הקוד הבא יחזיר את סכום שני הארגומנטים שנשלחו , הארגומנטים מועברים בקריאה לפונקציה בצורה הבאה:

sub sum
/*חישוב סכום שני מספרים*/
{
$_[0]+$_[1];
/*הפרמטר הראשון והשני הם המטרה*/

}
print " the sum of 1 and 2 is : &sum(1,2)";
# : דרך נוספת לעשות זאת
$a=1;
$b=2;
print " the sum of 1 and 2 is : &sum($a,$b)";
$the_sum=&sum(1,2)+ &sum(3,4)";

הביטוי האחרון הוא חישוב ערך החזרה של הסאברוטינה, עבור הארגומנטים 1 ו 2 ופעם שניה עבור הארגומנטים 3 ו 4 וסכימת התוצאות. קראנו בדוגמא זו לסאברוטינה פעמיים.
בסופו של דבר יהיה ב the_sum$ את המספר 10 שהוא סכום הסכומים.להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.