אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  עבודה עם מערכת הקבצים  »  שינוי בעלות

שינוי בעלות

בעלות של קובץ או ספריה נקבעת בעת היצירה שלהם. בעלות משוייכת למשתמש ולקבוצה. לעיתים ניתן לשנות את הבעלות של קובץ/ספריה ע"י ציון מספר משתמש ומספר קבוצה חדשים  (UID,GID).
הפונקציה שבעזרתה ניתן לשנות את הבעלות נקראת  chown. הפונקציה מקבלת מספר משתמש ומספר קבוצה, ורשימת קבצים, ומנסה לשנות את הבעלות של הקבצים לפי המספרים שניתנו לה.
אם אין צורך לשנות את בעלות המשתמש או בעלות הקבוצה ניתן לתת את הערך -1 במקום המספר. גם כאן הערך המוחזר הוא מספר הקבצים ששונו בהצלחה.
דוגמא - נניח שמספר המשתמש שלי הוא 556 ונספר הקבוצה שלי הוא 992:

#!/usr/local/bin/perl

chown(556, 992, "users_list", "user_passwords");
/*בעזרת chown אני מנסה לתפוס בעלות על רשימת המשתמשים וסיסמאותיהם*/

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.