אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  משתני מערכת  »  .$

.$

המשתנה .$ מחזיק את מספר השורה הנוכחית, בקובץ שנקרא אחרון.

כל משתנה קובץ  (filehandle) סופר את מספר השורות שנקראו מהקובץ שאליו הוא מקשר.
כל פעם ששורה נקראת מקובץ, או באשר הפונקציות  tell() או  seek() נקראות עם משתנה הקובץ, .$ משתנה בהתאם ומציין את מספר השורה עבור משתנה הקובץ.

אנו יכולים לשנות את הערך של .$, אבל זה לא ישנה את השורה עליה מצביע משתנה הקובץ.
המשתנה .$ מתאפס כאשר סוגרים את הקובץ (ע"י  close()).
!שימו לב האופרטור <> לא סוגר את הקבצים שהוא קורא, ולכן .$ יספור בצורה רציפה את השורות בכל הקבצים שנקראו ע"י <>.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.