אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  אופרטורים  »  קידום/חיסור אוטומטי

אופרטור הקידום/חיסור אוטומטי

האופרטורים ++ ו- -- מבצעים קידום וחיסור באחד של הערך שעליו הם מופעלים. הם בעצם כתיבה מקוצרת לפעולות הבאות:
$x = $x + 1
$x = $x - 1

החשיבות של סדר הפעולות:
גם $x++ וגם ++$x יקדמו את $x באחד. ההבדל (הגדול) הוא בכך שכאשר האופרטור נמצא משמאל למשתנה אז קודם יקודם הערך של $x ורק אח"כ ייבדק ערכו (למשל בלולאת for ) ולעומת זאת כאשר האופרטור נמצא מימין למשתנה אז קודם ייבדק ערכו ורק אח"כ הוא יקודם.
דוגמא:

$x = 0;
/*איתחול של x*/

if ($x++ == 1)
/*תנאי פשוט הבודק את ערכו של x. בגלל ש x מקודם רק לאחר שנקרא ערכו, ערכו יהיה אפס בזמן הבדיקה.*/

{
    print("this message");
/*פקודת הדפסה פשוטה. לעולם לא תתבצע כי לא ניכנס לבלוק הזה.*/

}

כאן ההודעה לא תודפס כי קודם נבדק ערכו של $x ורק אח"כ הוא מקודם.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.