אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  משתנים סקלרים

משתנים סקלריים

הקדמה

בניגוד לשפות נפוצות אחרות כמו C, Java בפרל אין צורך להגדיר מראש את טיפוסי המשתנים (כלומר להצהיר מראש שהמשתנה x הוא מסוג integer והמשתנה y הוא מסוג float וכו')כל משתנה יכול לקבל כל ערך (מספרי או תווי) ללא צורך להצהיר על כך מראש.

המשתנים נקראים סקלרים (scalars). הערכים שניתן לאחסן במשתנים הסקלרים דומים לסוגים הידועים משפות אחרות - integer, float,char,string.

סימון:

משתנה סקלרי מסומן ע"י הסימן $ שאחריו בא רצף של אותיות ומספרים המייצגים את שם המשתנה. שם המשתנה חייב להתחיל באות, ואסור שיהיה מילה שמורה.

דוגמא להצהרת משתנים:

$new_var
/*שם המשתנה*/
= 12
/*השמת ערך למשתנה*/

$new_var2
/*שם המשתנה*/
= 3.14
/*השמת ערך עשרוני למשתנה*/

$new_var3
/*שם המשתנה*/
= "This is a String variable"
/*השמת ערך של מחרוזת למשתנה סקלרי*/
    

1. מספרים שלמים
2. מספרים עשרוניים
3. מחרוזות
4. פעולות אריתמטיות על מחרוזות
להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.