אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  ביטויים רגולריים  »  קדימויות

קדימויות

מה נעשה כאשר נקבל *a|b למי תיוחס הכוכבית?
זאת נדע על פי טבלת הקדימויות הבאה:
שם\משמעות ייצוג
סוגריים ()
ריבוי +*?{m,n}
עוגנים ואותיות ברצף abc^$\b \B
אלטרנטיבות |

בטבלה זו ניתן לראות כי כוכבית בעלת קדימות יותר גבוהה מ - | ולכן הביטוי *a|b יתפרש כ - a יחידי או רצף של b -ים, ואם נרצה את המשמעות השניה : רצף של a -ים או או רצף של b -ים, נצטרך להוסיף סוגריים בצורה הבאה: "/*(a|b)/" .
ולשם הקריאות וההבנה של הביטוי הראשוני ניתן להוסיף סוגריים בצורה הבאה: "/*(a|(b/" . שימו לב כי הסוגריים כאן מכניסים את ההתאמה אוטומטית לזכרון.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.