אתה נמצא כאן מפת האתר

מפת האתר

 1. הקדמה
 2. התקנה
  1. Windows: הורדה והתקנה
  2. Windows: כתיבה והרצה של תוכניות
 3. יסודות השפה
  1. משתני מערכת
   1. ARGV@
   2. .$
   3. /$
   4. ,$
   5. \$
   6. $0
   7. _@
  2. משתנים סקלרים
   1. מספרים שלמים
   2. מספרים עשרוניים
   3. מחרוזות
   4. פעולות אריתמטיות על מחרוזות
  3. אופרטורים
   1. אופרטורים אריתמטיים בסיסיים
   2. אופרטור ההשוואה
   3. בדיקת יחסים
   4. בדיקת יחסים בין מחרוזות
   5. אופרטורים לוגיים
   6. אופרטור ההשמה
   7. פעולות על ביטים
   8. קידום/חיסור אוטומטי
  4. מערכים ורשימות
   1. ייצוג ליטרלים
   2. אופרטור אתחול
   3. משתני מערך
   4. אופרטורים של מערכים
   5. אינדקס לא חוקי
   6. גישה לאלמנטים במערך
   7. אינדקסים
   8. Slice
   9. פונקציות מיוחדות
    1. הפונקציות ()pop ו- ()push
    2. הפונקציה ()chop
    3. הפונקציות ()shift ו- ()unshift
    4. הפונקציה ()reverse
    5. הפונקציה ()sort
   10. נקודות נוספות
    1. נקודות נוספות (המשך)
   11. הקשר סקלרי/מערכי
   12. <STDIN> כמערך
  5. בלוקי הצהרה
   1. הצהרות if/unless
   2. לוגיקה בוליאנית
   3. דוגמא לביטוי if
   4. else if
   5. הצהרות while
   6. לולאת until
   7. לולאת for
   8. לולאת foreach
   9. האופרטור last
   10. האופרטור next
   11. האופרטור redo
   12. תויות לבלוקים
   13. משני ביטויים
   14. מבני בקרה :? || &&
  6. קלט/פלט סטנדרטי
  7. מערכים אסוציאטיביים
   1. משתני מערך אסוציאטיבי
   2. אלמנטים
   3. ייצוג ליטרלי של מערך אסוציאטיב
   4. אופרטורים
    1. האופרטור ()keys
    2. האופרטור ()values
    3. האופרטור ()each
    4. האופרטור ()delete
  8. קבצים
   1. פתיחת קובץ
   2. קריאה מקובץ
   3. קריאה ממספר קבצים
   4. כתיבה לקובץ
   5. סגירת קובץ
  9. פונקציות
   1. מבנה פונקציה
   2. החזרת ערך מפונקציה
   3. פונקציות מערכת ופונקציות משתמש
   4. קריאה לפונקציה
   5. ערכי חזרה
   6. ארגומנטים
   7. המשתנה _@
   8. משתנים מקומיים בפונקציה
  10. ביטויים רגולריים
   1. עקרונות הביטויים הרגולריים
   2. שימוש פשוט בביטויים רגולריים
   3. הביטוי הרגולרי sabstitute
   4. ביטוי רגולרי עם תו אחד
   5. [ ]
   6. מחלקה משלימה
   7. מחלקות תוים בנויות מראש
   8. חלוקה לקבוצות
   9. ריבוי תווים
   10. סוגריים כזכרון
   11. אלטרנטיבות
   12. עוגן
   13. קדימויות
   14. האופרטור ~=
   15. שימוש במשתנה
   16. משתנים מיוחדים לקריאה בלבד
   17. החלפות
   18. האופרטורים ()split ו ()join
  11. פורמטים
   1. מהו פורמט? - המשך
   2. ביצוע הפורמט
   3. שדות המשתנים - שדות הטקסט
   4. משתנה המכיל שורות רבות
   5. פורמט של תחילת הדף
   6. שינוי ברירות המחדל עבור פורמטים
   7. שינוי שם הפורמט
   8. שינוי שמות של פורמט ראש העמוד
  12. עבודה עם ספריות
   1. globbing
   2. משתני ספריה
   3. קריאה מספריה
  13. עבודה עם מערכת הקבצים
   1. מחיקת קובץ
   2. שינוי שם קובץ
   3. יצירה ומחיקה של ספריה
   4. שינוי הרשאות
   5. שינוי בעלות
  14. התאמת מחרוזות
   1. חיפוש תת מחרוזת
   2. החלפת תת מחרוזת
  15. יצירת תהליכונים
   1. פונקצית ()system
   2. גרשיים הפוכים
   3. שימוש במשתנה קובץ
   4. exec ו- fork
  16. מבוא ל CGI
 4. מדריכים
 5. CPAN
 6. מקורות נוספים