אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים ורשימות  »  אופרטור אתחול

אופרטור אתחול

אלמנט של מערך יכול להכיל את אופרטור הבנאי של רשימה, ע"י 2 ערכים סקלריים המופרדים בשתי נקודות. האופרטור הזה יוצר רשימה של ערכים החל מהערך הסקלרי השמאלי, תוך הוספת כל הערכים שבין ערכי הקיצון הנתונים בהפרש של אחד, עד הימני ביותר. לדוגמא:

(1..5)
/* ממש כמו לכתוב (1,2,3,4,5) */

(1.2..5.2)
/* ממש כמו לכתוב (1.2,2.2,3.2,4.2,5.2) */

(2..6, 10,12)
/* ממש כמו לכתוב ( 2,3,4,5,6,10,12) */

($a..$b)
/* הטווח נקבע בהתאם לערכים הנוכחיים של המשתנים */

אם הסקלר הימני יהיה קטן בערכו מהסקלר השמאלי - תווצר רשימה ריקה. אי אפשר לספור למטה ע"י היפוך הסדר של הערכים. אם הערך הסופי אינו משלים עוד צעד שלם עבור הערך ההתחלתי שניתן, הרשימה תיפסק לפני הערך הבא שיהיה כבר מחוץ לטווח, ז"א יתבצע מעין "עיגול ללמטה". לדוגמא:

(1.3..6.1)
/* 6.3 לא שייך לטווח ולכן לא יוכנס לתוצאה */
       # (יווצרו הערכים ( 1.3,2.3,3.3,4.3,5.3

ליטרל המערך משמש כארגומנט עבור הפונקציה print() , האלמנטים יודפסו ללא רווח ביניהם. לדוגמא:

print ("The answer is ",$a,"\n");
/* יודפס: "The answer is " ואחריו יבוא הערך של המשתנה a$ ושורה חדשה. */
  # מערך ליטרלי עם שלושה אלמנטים
להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.