אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  ביטויים רגולריים  »  הביטוי הרגולרי sabstitute

הביטוי הרגולרי Substitute

ביטוי זה יחליף את החלק שבמחרוזת שמתאים לביטוי הרגולרי במחרוזת אחרת.
להלן דוגמא:

s/ab*c
/* החלק שיוחלף */
/def
/* החלק החדש*/
/;

הסבר:
חיפוש ההתאמה יבוצע על התוכן הנוכחי של המשתנה _$ אלא אם ציינו אחרת.
בתוכן המשתנה כל מופע שיתאים לביטוי הרגולרי, יוחלף במחרוזת def.
במידה ואין התאמה - לא יתבצע כלום.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.