אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  ביטויים רגולריים  »  מחלקה משלימה

מחלקה משלימה

כדי לציין שאנו רוצים התאמה עבור כל התוים בעולם חוץ מכמה תוים מסויימים, נשתמש ב - ^ .
להלן דוגמאות לביטויים רגולריים,
רחף עם העכבר על כל אחת מהן על מנת לגלות את משמעותן:

[0123456789]
/*מייצג התאמה של אחת מהספרות*/

[0-9]
/*אותו דבר. גם ביטוי זה מייצג התאמה של ספרה.*/

[0-9\-]
/* מייצג התאמה של אחת מהספרות או מקף*/

[^0-9]
/*מייצג התאמה של כל דבר שאינו ספרה*/

[^aA]
/*מייצג התאמה של כל תו חוץ משני תוים אלו*/

[^\^]
/*יותאם כאן כל תו חוץ מהתו ^*/

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.