אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  אופרטורים  »  בדיקת יחסים

בדיקת יחסים בין מספרים

ישנם מספר אופקטואים הבודקים יחסים בין שני מספרים:

> - האם צד ימין קטן מצד שמאל
< - האם צד ימין גדול מצד שמאל
== - האם הצדדים שווים
=> - קטן שווה
=< - גדול שווה
=! - שונה
<=> - אופרטור מיוחד. יחזיר 0 אם הערכים שווים, 1 אם הימני גדול יותר, 1- אם השמאלי גדול יותר.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.