אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים ורשימות  »  נקודות נוספות

נקודות נוספות

כמו סקלרים, גם ערכי מערכים יכולים להיות מחרוזות.
אלמנט יחיד של מערך יוחלף על ידי הערך שלו בצורה הבאה:

@fred=("hello", "dolly");
$y=2;
$x="This is $fred[1]'s place";
/* יוכנס : "This is dolly's place" */
 
                                                : השורה הבאה תבצע בדיוק אותו דבר
$x="This is $fred[$y-1]'s place";

ביטוי האנדקס מחושב כביטוי רגיל, כאילו זה מחושב מחוץ למחרוזת.
אם היה ב $y הביטוי 4*2, עדיין נדבר על אלמנט 1 ולא אלמנט 7, כי 4*2 כמספר הוא בפשטות 2 (הערך של $y מחושב בביטוי מספרי) .
אם נרצה לעקוב אחרי מופע של משתנה סקלרי, נצטרך לתחום אותו בסוגר מרובע שמאלי, (]) כדי שלא ייחשב כחלק ממופע של מערך בצורה הבאה:

@fred=("hello", "dolly");     # ערך כדי לבחון אותו @fred ניתן ל-
$fred="right";
                                             :"this is right[1]" עתה ננסה לומר
$x="this is $fred[1]";
/* יוכנס : "this is dolly" */
         # טעות!
$x="this is ${fred}[1]";
/* הסוגריים ישמרו את המצב*/
     # נכון!
$x="this is $fred"."[1]";
/* מחרוזת שונה*/
     # נכון!
$x="this is $(fred)\[1]";
/* הקו הנטוי מסתיר את הסוגר המרובע השמאלי*/
     # נכון!

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.