אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  פונקציות  »  קריאה לפונקציה

קריאה לפונקציה


נקרא לפונקציה על ידי כתיבת שמה עם &. למשל, את הפונקציה my_sub שהוגדרה מקודם ניתן להפעיל בשתי הדרכים הבאות :

&my_sub;
/*קריאה פשוטה*/

$string = " the function my_sub prints the sentence : &my_sub";
/*כחלק מביטוי גדול יותר*/

סאברוטינה אחת יכולה לקרוא לסאברוטינה שניה שיכולה לקרוא לשלישית וכן הלאה עד סוף כל הזכרון הזמין.
להלן שלושה קריאות לסאברוטינות לשם אתחול ערכים ללולאת for :

for ($x=&start_value; $x<&end_value; $x=&increment)
{
    #do whatever you want to do...
}להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.