אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  פונקציות

הקדמה

בפרק זה נלמד איך כותבים פונקציות בפרל. הגדרה, הקריאה, שליחת פרמטרים, החזרת ערכים ועוד.

מה זה פונקציה?
פונקציה בפרל היא קטע קוד נפרד מהתוכנית הראשית, שנועד לבצע פעולה מסויימת. תוכנית פרל מבצעת את קטע הקוד הזה ע"י קריאה לפונקציה.
פונקציות משרתות שתי מטרות חשובות:

  1. פונקציות עוזרות "לפרק" את קוד התוכנית למקטעי קוד בעלי תפקידים ספציפיים. זה עוזר להבנת הקוד ולתחזוקתו
  2. כתיבת פונקציות מאפשרת לבצע חזרה על אותו מקטע קוד מספר רב של פעמים ללא כתיבת הקוד מחדש כל פעם.

דוגמא לתוכנית המשתמשת בפונקציה:

#!/usr/local/bin/perl

# התכנית נעזרת בפונקציה כדי לקבל מספרים מהמשתמש ואז סוכמת, ומדפיסה את סכומם
$total = 0;
&getnumbers;
/*הקריאה לפונקציה, הסימן & מסמן שם של פונקציה*/

foreach $number (@numbers) {
/*לולאה שעוברת על כל איברי המערך*/

    $total += $number;
}
print ("the total is $total\n");


sub getnumbers {
/*תחילת ההגדרה של הפונקציה*/

    $line = <SSTDIN>;
    $line =~ s/^\s+|\s*\n$//g;
/*קימוץ הרווחים ותו השורה החדשה בעזרת ביטוי רגולרי*/

    @numbers = split (/\s+/, $temp);
/*הפרדת המספרים בעזרת ביטוי רגולרי*/

}

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.