אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים ורשימות  »  פונקציות מיוחדות  »  הפונקציה ()sort

הפונקציה ()sort

הפונקציה מקבלת כמה ארגומנטים וממיינת אותם כאילו הם היו מחרוזות של תווים בקוד ASCII.
הערך המוחזר הוא רשימה ממויינת חדשה , המקורית נשארת כפי שהיא היתה.

@x=sort("b","c","a");
/* בוצע מיון אסקי */
    # @x=("a", "b","c") :לאחר המיון...

ולעומת זאת:

@y=sort(1,2,16);
/* בוצע מיון אסקי */
    # @y=(1,16,2): לאחר המיון...

שימו לב, כמו שניתן לראות בדוגמא - המיון הוא אינו מיון נומרי!

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.