אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  קבצים  »  כתיבה לקובץ

כתיבה לקובץ

לאחר שפתחנו קובץ לכתיבה או להוספה, ניתן לכתוב לתוכו (אבל לא לקרוא ממנו).
כדי לכתוב לקובץ, אנו משתמשים בפונקציה  print()  באופן הבא:
 print FileHanlde ("Write this line into the file\n"); 
המחרוזת שבתוך הסוגריים תכתב לקובץ שאותו מייצג המשתנה  FileHanlde 

דוגמא לתוכנית פשוטה הקוראת מקובץ אחד וכותבת לקובץ שני:

unless (open(ReadHandle,"Original.txt"))
/*פתיחת הקובץ ובדיקת ההצלחה*/
 # מבצעת את בלוק הפקודות אם הביטוי שבסוגריים הוא שקר, או ערך אפס unless
{
    exit;
/*אם נכשלנו נצא נהתכנית*/

}
unless (open(WriteHandle,"Copy.txt"))
{
    exit;
}
$line = <ReadHandle>;
/*קריאת שורה ראשונה*/

while ($line ne " ")
/*כל עוד לא קראנו שורה ריקה, המסמנת את סוף הקובץ*/
 #משתמשים באופרטור להשוואת מחרוזות כדי לוודא שהשורה לא ריקה
{
    print WriteHandle ($line);
/*הדפסת השורה שקראנו לתוך לקובץ החדש*/

    $line = <ReadHandle>;
/*קריאת השורה הבאה*/

}

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.