אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  ביטויים רגולריים  »  מחלקות תוים בנויות מראש

מחלקות תוים בנויות מראש


סימון משמעות המחלקה סימון המחלקה המשלימה משמעות המחלקה המשלימה
d\ digits , ספרות [0-9] D\ כל מה שאינו ספרות [0-9^]
w\ words , מילים [_a-zA-Z0-9] W\ צירוף תוים שאינו מייצג מילה [_a-zA-Z0-9^]
s\ spaces , רווחים [ r\t\n\f\] S\ כל מה שאינו רווח [ r\t\n\f\^]

הסבר:
s\ מתאימה רווחים (spaces) , טאבים ו n\ -ים . ואם נכתוב S\ באות גדולה, נקבל את הקבוצה המשלימה.
שאלה :
מה יקרה אם נכתוב:
\*\s\s
?
תשובה:
כל מופע של רווח בטקסט עליו נכיל את הפונקציה יוחלף בכוכבית.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.