אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  ביטויים רגולריים  »  שימוש במשתנה

שימוש במשתנה

ביטוי רגולרי הוא משתנה שעובר שינוי לפני שהוא נחשב לתוים אחרים מיוחדים.
ניתן לבנות ביטוי רגולרי עבור מחרוזות שחושבו ולא רק עבור ליטרלים.

$string="I love perl ";
$word="perl";
if ($string=~/ \b$word\b /
/*שלבנו משתנה בביטוי הרגולרי */
)
    print "The string $string contains the word $word";

הסבר :
בדוגמא זו השתמשנו במשתנה word$ כדי לבנות את הביטוי הרגולרי
/bperl\b\/ .
להלן דוגמא יותר מסובכת:

$string="I love perl ";
print " what word do you want to search in the string? \n";
$word=<STDIN>;
chop($word);
if ($string=~/ \b$word\b /
/* שלבנו משתנה בביטוי הרגולרי אשר יכול להיות גם בפורמט של ביטוי רגולרי */
)
    print "The string $string contains the word $word\n";
else
    print "I can't find match of $word at the string $string ...sorry!\n";

כאשר נקליד perl המילה תימצא, אך כאשר נקליד scream המילה לא תימצא.
אם נקליד pst]erl] או p..l - זה יימצא.
ניתן להשתמש בכל התוים שלמדנו : * , . , + , ? וכולי...

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.