אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  קבצים  »  קריאה מקובץ

קריאה מקובץ

קריאה מקובץ היא מאוד פשוטה, ונעשית באופן הבא:
  $line = <FileHandle> ; 

  •   $line  - הוא המשתנה אליו נכנס המידע שנקרא מהקובץ, ש-  FileHandle  הוא המשתנה שמתייחס אליו.
כל פקודה כזו מבצעת קריאה של שורה אחת מהקובץ )שורה מסתיימת בתו שורה חדשה   '\n' ).
דוגמא - קטע תוכנית המבצע קריאה שורה-שורה של כל הקובץ, והדפסת השורות למסך :

if (open(FileHandle,"MyStory.txt")
/*פתיחת הקובץ ובדיקת ההצלחה*/
)
{
    $line = <FileHandle>;
/*קריאת השורה הראשונה מהקובץ*/

    while ($line ne " ")
/*כל עוד לא קראנו שורה ריקה, המסמנת את סוף הקובץ*/
 #משתמשים באופרטור להשוואת מחרוזות כדי לוודא שהשורה לא ריקה
    {
        print ($line);
/*הדפסת השורה שקראנו*/

        $line = <FileHandle>;
/*קריאת השורה הבאה*/

    }
}


קריאת קובץ שלם לתוך מערך:
פרל מאפשרת לבצע קריאה של קובץ שלם לתוך מערך. פקודת הקריאה היא אותה פקודה. ההבדל הוא שהמשתנה המקבל מוחלף במערך מקבל.
  @all_lines = <FileHandle> ; 
כל שורה מהקובץ תיכנס לאיבר במערך. כך למשל השורה הראשונה תהיה באיבר  $all_lines[0], השורה השניה באיבר  $all_lines[1] וכו'.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.