אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  בלוקי הצהרה  »  לולאת foreach

לולאת foreach

מבנה איטרציה נוסף הוא לולאת foreach.
לולאה זו לוקחת רשימת ערכים ומיישמת אותם במשתנה סקלרי פעם אחר פעם
,ומבצעת את חלק הקוד עם ההשמה.
להלן מבנה הלולאה:

foreeach $i    ( @list
/* רשימת הערכים */
  )
        { ... statements; ... }

זמן חיי המשתנה הסקלרי (i$) הוא אך ורק בתוך הלולאה והוא לא מוכר מחוץ לה.
משתנה זה הוא משתנה מקומי (לוקלי)
במידה ונשמיט את שם המשתנה המקומי מראש הלולאה פרל תפעל כאילו ציינו את המשתנה _$ .
להלן מבנה הלולאה: משתנה זה משמש כברירת מחדל עבור הרבה פעולות פרל.
כן ניתן להשתמש במשתנה סקלרי רגיל באותה מידה. לדוגמא: האופרטור print ידפיס את הערך של _$ במידה ולא נציין לו שום ערך אחר.
שימוש במשתנה _$ עושה את הפעולה פשוטה וקצרה יותר.
כפי שניתן לראות בדוגמאות להלן:

@list=(a,b,c,d);
foreach $i
/* המשתנה שיקבל ערך אחר ערך מהרשימה */
 (reverse @list)
print $i;

     # לעומת זאת

@list=(a,b,c,d);
foreach
/* אין כאן משתנה סקלרי */
 (reverse @list)
print ;

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.