אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  ביטויים רגולריים  »  עוגן

עוגן

בדרך כלל חיפוש התאמה תתחיל משמאל לימין עד שמוצאים התאמה טובה.
עוגנים מאפשרים לנו לוודא שחלקים מהמחרוזת יסונכרנו ביניהם מבחינת מיקומם במחרוזת.
b\ דורשת התאמה יחד עם דרישה שגבול המילה יהיה שם, זאת אומרת, סוף או תחילת מילה.

 • /word\b/
  הבקשה היא להתאמה לסוף המחרוזת.
  תבוצע התאמה למחרוזת "someword" אבל לא למחרוזת "wordsomething" .
 • / *bc\/
  תבוצע התאמה לכל מה שמתחיל ברצף של האות c.
 • /bword\b\/
  תבוצע התאמה אך ורק למחרוזת שמכילה בדיוק רק את המילה.
  (מתחילה ומסתיימת בה זה היינו אך).
 • /abc\babc/
  לעולם לא תתכן כאן התאמה מכייון שגבול הביטוי הרגולרי לא יכולה להופיע באמצע אלא רק בקצה.
B\ לא מאפשרת שבנקודה זו יהיה גבול מילה.
למשל:
/His\B/
תאפשר התאמה עם המחרוזת " History " כיוון שאחרי ה His לא בא סוף מילה,
ולא תאפשר התאמה עם "His story".

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.