אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים ורשימות  »  פונקציות מיוחדות  »  הפונקציות ()shift ו- ()unshift

הפונקציות ()shift ו-() unshift

אלו פעולות מקבילות ל- push() ו- pop()   על תחילת המערך.
זאת אומרת, shift() מוציא את האיבר הראשון מהמערך, ומקטין את אורכו באחד, תוך הוזזת כל האיברים הנותרים (האיבר השני נהיה הראשון השלישי נהיה השני וכ').
unshift() מכניס רשימת איברים לתחילת המערך תוך הזזת האיברים הקיימים, והגדלת אורך המערך.

כמה דוגמאות:

unshift (@fred,$a);     # @fred = ($a,@fred); כאילו כתבנו
unshift (@fred,$a,$b,$c);     # @fred = ($a,$b,$c,@fred); כאילו כתבנו
$a=shift (@fred);     # ($a,@fred) = @fred; כאילו כתבנו

@fred=(4,5,6);
unshift (@fred,1,2,3);     # @fred = (1,2,3,4,5,6) עתה
$a=shift (@fred);
/* (2,3,4,5,6) יהיה @fred */
    # 1 יקבל את המספר $a

כאשר נבצע את הפעולה ()shift על רשימה ריקה , יוחזר הערך undef.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.