אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים אסוציאטיביים  »  אופרטורים  »  האופרטור ()keys

האופרטור keys()

האופרטור ()keys

(keys(%array_name מחזיר רשימה של כל המפתחות הנוכחים במערך האסוציאטיבי
array_name%.
משמעותו במערך הפורש של המערך האסוציאטיבי הוא אחזור רשימה של האלמנטים
האי זוגיים: הראשון השלישי וכולי... והוא מחזיר אותם בסדר הזה.
אם המערך האסוציאטיבי הוא ללא אלמנטים - אזי ה - ()keys יחזיר רשימה ריקה.
$array1{"mati"}= "caspi";
/* מתי הוא המפתח של האלמנט כספי במערך */

{"12.1"}= "4";
/* 12.1 הוא המפתח של האלמנט 4 במערך */

@list= keys(%array1);
/* list@ יקבל כאלמנטים את המפתחות : ( "12.1" , "mati" ) או בסדר הפוך. */
 

הסוגריים הם אופציונליים:
(keys(%array1 שווה ערך ל keys %array1להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.