אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  משתני מערכת

משתני מערכת

בפרל ישנם מספר משתני מערכת. אלה משתנים שמוגדרים אוטומטית בכל תוכנית רצה, ואין צורך להצהיר עליהם. המשתנים האלה מאוד יעילים, והשימוש בהם יכול להקל על כתיבת תוכניות בצורה משמעותית.

ישנם משתני מערכת רבים ומגוונים, רובם מתייחסים לנושא של התאמת תבניות וביטויים רגולריים
 (pattern matching and regular expressions), ודורשים הבנה מתקדמת בפרל.
בפרק זה מוצגת רשימה קצרה של משתני מערכת בסיסיים, ופעולתם. מומלץ לקרוא פרק זה אחרי שהבנתם איך מוגדרים משתנים ומערכים בפרל.

1. ARGV@
2. .$
3. /$
4. ,$
5. \$
6. $0
7. _@
להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.