אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  עבודה עם ספריות  »  globbing

globbing

בסביבת העבודה  (shell) אפשר לקבל רשימה של קבצים בסיפריה ע"י שימוש בתווים מיוחדים.
למשל שימוש בתו כוכבית יחזיר רשימה של כל הקבצים בספריה. *set  תחזיר רשימה של כל הקבצים המתחילים במחרוזת set.
פרל תומכת בפקודות האלה גם מתוך התכנית עצמה. ישנן שתי דרכים לבצע אותן:

 1. שימוש באופרטור <>

  #!/usr/local/bin/perl

  @file_list = </usr/set*>
  /*רשימת הקבצים המוחזרת תאוחסן המערך file_list*/

 2. שימוש בפקודה glob

  #!/usr/local/bin/perl

  @file_list = glob("/usr/*");
  /*רשימת הקבצים המוחזרת תאוחסן המערך file_list*/

  $next_file = glob("/usr/*");
  /*מוחזר רק השם של הקובץ הבא שמתאים לתנאי.*/

 3. בהקשר מערכי - מוחזרת רשימה של כל הקבצים המתאימים לתנאי. בהקשר סקלרי, רק השם של הקובץ המתאים הבא מוחזר. אם אין יותר קבצים מתאימים, הערך  undeff מוחזר.

  הארגומנט לפונקציה יכול להיות גם משתנה סקלרי המייצג מחרוזת.

  להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.