אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים ורשימות  »  <STDIN> כמערך

< STDIN> כמערך

אופרטור זה אף הוא מחזיר תוצאה שונה בהתאם להקשר בו הוא מצוי.
בהקשר סקלרי תוחזר שורת הקלט הבאה מהקלט הסטנדרטי (המקלדת, בד"כ).
בהקשר מערכי יוחזרו כל השורות הנותרות עד סוף הקובץ הנקרא.
כל שורה תוחזר כאלמנט נפרד ברשימה. להלן דוגמא:

@a=<STDIN>;    # קלט סטנדרטי בהקשר מערכי

במידה והקלט הוא מהמקלדת, על המשתמש להקיש CNTRL-D על מנת לציין את סוף הקובץ (EOF).
כל אלמנט יהיה מחרוזת עם "n\" בסופה.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.