אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים ורשימות  »  נקודות נוספות  »  נקודות נוספות (המשך)

נקודות נוספות (המשך)

באופן דומה, ניתן לעשות אינטרפולציה ממשתנה מערכי לרשימת הערכים.
האינטרפולציה הפשוטה ביותר היא עבור המערך בכללותו. ניתן למערך שם (עם @) , במקרה זה, ערכי המערך יעברו שינוי , איבר -איבר ברצף , כמו שראינו מקודם עבור ערך יחיד , עם תו רווח ביניהם:

@fred=("a", "bb", "ccc", 1, 2, 3);
$all="Now for @fred here!";
/* כל איברי המערך יוכנסו אחד אחד */
    # $all="Now for a bb ccc 1 2 3 here!"

ניתן גם לבחור חלק ממערך בעזרת slice :

@fred=("a", "bb", "ccc", 1, 2, 3);
$all="Now for @fred[2,3] here!";
/* "!all="Now for ccc 1 here$ */
    # ייבחרו מהמערך האיבר שלישי והרביעי

$all="Now for $fred[2] $fred[3] here!";
/* "!all="Now for ccc 1 here$ */
    # אותו הדבר

ניתן להשתמש בכל מכניזם של "ציטוט" , במידה ורוצים לעקוב אחרי מופע של משתנה מערכי עם סוגר שמאלי ליטרלי במקום בביטוי של אנדקס.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.