אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  אופרטורים  »  אופרטור ההשמה

אופרטור ההשמה

אופרטור ההשמה = מבצע השמה של הערך מימין לתוך המשתנה שמשמאל. הביטוי השמאלי בכל פעולת השמה חייב להיות משתנה שיכול לקבל ערך. האופרטור יכול להופיע יותר מפעם אחת בשורה,
לדוגמא:

$y = $x = "string"

המחרוזת "string"   תושם בהתחלה לתוך $x   ואח"כ מ $x  לתוך $y .
אופרטור ההשמה יכול להיות משולב עם אופרטורים אריתמטיים או אופרטורים של פעולות ביטים:

תחביר תאור
$x = $y השמה רגילה
$x += $y חיבור $x  עם  $y   והשמה לתוך $x 
$x -= $y חיסור $y  מ-  $x   והשמה לתוך $x 
$x *= $y כפל של $x  עם  $y   והשמה לתוך $x 
$x /= $y חילוק של $x  ב-  $y   והשמה לתוך $x 
$x %= $y חילוק של $x  ב-  $y   והשמת השארית לתוך $x 
$x **= $y העלאה של $x  בחזקת  $y   והשמת התוצאה לתוך $x 
$x &= $y ביצוע פעולת "וגם" על הביטים של $x  ו- $y   והשמת התוצאה לתוך $x 
$x |= $y ביצוע פעולת "או" על הביטים של $x  ו- $y   והשמת התוצאה לתוך $x 
$x ^= $y ביצוע פעולת xor על הביטים של $x  ו- $y   והשמת התוצאה לתוך $x 
להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.