אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  ביטויים רגולריים  »  חלוקה לקבוצות

חלוקה לקבוצות

רצף של תוים abc מתאימה ל a שאחריו b ואחריו c זאת אומרת - שלושתם ברצף.

ריבוי של תוים
* משמעה אפס או יותר מופעים של התו האחרון.
+ משמעו מופע אחד או יותר של התו האחרון.
? מופע אחד או שום מופע של התו האחרון.

למשל:
/fo+ba?r/ מתאים f ולאחריה יבוא o פעם אחת או יותר ולאחריה b ואחריו מקסימום a אחד ואחריו r. זאת אומרת , תבוצע התאמה ל: fooobar , fobar , ואף ל foobr.

בכל שלושת הקבוצות : *, +, ? ההתאמה תהיה חמדנית: כאשר תהיה התלבטות בין התאמה לחמישה תוים לעשרה, תיבחר ההתאמה של עשרה.
לדוגמא:

$_= "a bbbbbbb c";
/*השמת מחרוזת*/

s/b+/b;
/*החלפת רצף מופעים של b ב b בודד*/

כאן כל שבעת ה - b -ים יוחלפו ב- b ונקבל a b c ולא יוחלפו רק b אחד או שניים למרות שרצף יותר קצר של b -ים אף היה תואם את מה שחפשנו.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.