אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  יצירת תהליכונים  »  שימוש במשתנה קובץ

שימוש במשתנה קובץ

ניתן לעבוד עם תהליכונים בצורה הדומה לדרך שבה אנו עובדים עם קבצים - ע"י יצירת משתנה שדרכו ננתב את הקלט לתהליכון או משתנה שבעזרתו נקלוט ממנו את הפלט. דוגמא - יצירת משתנה קובץ שיקבל את הפלט של הפקודה pwd:

#!/usr/local/bin/perl

open(PWD, "pwd | ");
/*כדי שהמשתנה יקבל את הפלט אנו מוסיפים קו אנכי, pipe, אחרי שם הפקודה*/

כדי ליצור משתנה קובץ עבור הקלט לפקודה, נשים את הקו האנכי ( pipe) לפני שם הפקודה שאותה נרצה להריץ.


משתני קבצים שנוצרו עבור תהליכונים, נשארים פעילים עד סוף התכנית או עד שסוגרים אותם, וכל הפעולות שחוקיות לגבי משתני קבצים חוקיות גם עליהם.
דוגמא - ניתוב הפלט של הפקודה who לתוך רשימה:

#!/usr/local/bin/perl

open(WHO, "who | ");
/*יצירת משתנה קובץ חדש עבור הפקודה who*/

@users = <WHO>;
/*הפלט יכנס לרשימה users*/


כמו כן ניתן לשרשר פקודות, כך שהפלט הסופי יגיע למשתנה הקובץ, כמו בדוגמא הבאה:

#!/usr/local/bin/perl

open(WHOPR, "ls | tail -r |");
/*הפלט של ls עובר ל tail, והפלט של tail חוזר למשתנה WHOPR*/

פתיחת משתנה קובץ עבור קלט לתהליכון מתבצעת בצורה דומה:

#!/usr/local/bin/perl

open(LL, "| ll");
/*יצירת משתנה קובץ חדש עבור הפקודה ll*/

print LL "*.c";
/*העברת הארגומנט c.* לפקודה ll*/

קלט פלט ושגיאה

עבור משתנה קובץ לפלט - ניתוב הקלט והשגיאה עוברים בירושה מתכנית האם. הפלט מנותב חזרה אל משתנה הקובץ. עבור משתנה קובץ לקלט - ניתוב הפלט והשגיאה עוברים בירושה מתכנית האם. הקלט מגיע ממשתנה הקובץ.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.