אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים ורשימות  »  פונקציות מיוחדות  »  הפונקציות ()pop ו- ()push

הפונקציות ()pop ו-() push

שימוש נפוץ של מערך הוא מחסנית כאשר פעולות הוספה והוצאה נעשות מסוף המערך.
לפעולות אלו הוקדשו פונקציות מיוחדות.

push (@my_list, $new_value);     # @my_list=(@my_list, $new_value) כמו
$old_value=pop (@my_list);
/*האלמנט הראשון יוסר מהמערך - @my_list */

pop() מחזיר את האיבר האחרון במערך (איבר אחד בלבד).
כאשר נבצע את הפעולה pop() על רשימה ריקה , יוחזר הערך undef.
push() מקבל רשימה של ערכים להוספה לסוף הרשימה. גודל המערך גדל בהתאמה.

@my_list=(1,2,3);
push (@my_list,4,5,6);
/*האלמנט הראשון הוא משתנה מערך*/
    #( 1,2,3,4,5,6) יהיה מעתה @my_list

.







להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.