אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  מערכים אסוציאטיביים  »  אופרטורים  »  האופרטור ()values

האופרטור ()values


האופרטור (values ( % array_name מחזיר את רשימת הערכים הנוכחיים של array_name% בסדר בו המפתחות מוחזרות מהאופרטור (keys ( % array_name .
גם כאן הסוגריים אופציונליים.
%last_name = ();
/* המערך האסוציאטיבי ריק */

$last_name { "ariel"} = "sharon" ;
/* השמת מפתח וערך. .בהנתן המפתח - אריאל - יוחזר הערך שרון */

$last_name { "ehud"} = "barak" ;
/* השמת .מפתח וערך באותה הצורה */

בשלב זה יהיו ב - last_name% הערכים : ( "sharon" "barak" ) או בסדר הפוך , תלוי בסדר הפנימי בו פרל שמרה את המפתחות.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.