אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  משתני מערכת  »  ,$

,$

המשתנה ,$ מחזיק את התו שמשמש להפרדת שדות בפונקצית  print(). בדרך כלל לא יודפס שום דבר בין השדות, בעזרת ,$ ניתן להכניס כל תו הפרדה שנרצה.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.