אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  יצירת תהליכונים

יצירת תהליכונים

בתכנית פרל אפשר ליצור תהליכונים שירוצו במקביל ל- / במקום תכנית האם שיצרה אותם.
להלן טבלה המסכמת את הדרכים בהן אפשר ליצור תהליכונים בתכנית פרל. כדי לקבל הסבר מפורט על כל אפשרות אפשר ללחוץ על שם הפעולה.

אפשרות קלט
סטנדרטי
פלט
סטנדרטי
פלט שגיאה
סטנדרטי
רץ במקביל
לתכנית?
 system() עובר בירושה מתכנית האם עובר בירושה מתכנית האם עובר בירושה מתכנית האם לא. התכנית ממתינה לסיומו
מחרוזת בתוך גרשיים הפוכים (` `) עובר בירושה מתכנית האם מוחזר כמחרוזת לתכנית אם עובר בירושה מתכנית האם לא. התכנית ממתינה לסיומו
פתיחת משתנה קובץ
(file handle) עבור קלט לתהליכון
מתקבל ממשתנה הקובץ עובר בירושה מתכנית האם עובר בירושה מתכנית האם כן. פרט לפעמים שמשתמשים ב close()
פתיחת משתנה קובץ
(file handle) עבור פלט מהתהליכון
עובר בירושה מתכנית האם הפלט מועבר אל משתנה הקובץ עובר בירושה מתכנית האם כן. פרט לפעמים שמשתמשים ב close()
fork, exec, wait,wiatpid נקבע ע"י המשתמש (בתכנית האם) נקבע ע"י המשתמש (בתכנית האם) נקבע ע"י המשתמש (בתכנית האם) נקבע ע"י המשתמש (בתכנית האם)

  • הדרך הפשוטה ביותר ליצירת תהליכון היא ע"י שימוש  system(). ניתוב קלט/פלט מתבצע לפי הגדרות תוכנית האם.
  • שימוש בגרשיים הפוכים מאפשר קליטה של הפלט חזרה בתכנית האם לצורך המשך עיבודו.
  • שימוש במשתנה קובץ מאפשר יצירת תהליכון שרץ במקביל לתכנית האם, ואין צורך להמתין לסיומו.
  • הדרך ה"גמישה" ביותר ליצירת תהליכונים היא ע"י שימוש ב  fork, exec, wait,wiatpid שמאפשרת לקבוע ניתוב קלט/פלט וגם את אופן ריצת התהליכון (במקביל או לא)

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.