אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  יצירת תהליכונים  »  גרשיים הפוכים

גרשיים הפוכים

יצירת תהליכון חדש ע"י שימוש בגרשיים הפוכים היא פעולה מאוד פשוטה - מכניסים את הפקודה וכל הארגומנטים שלה לתוך גרשיים הפוכים - ` (התו נמצא בד"כ בכפתור שמשמאל לספרה 1 בשורת המספרים על המקלדת).
בשימוש בגרשיים הפוכים תכנית האם נעצרת וממתינה לפלט של הפקודה.
דוגמא:

#!/usr/local/bin/perl

$time_now = "The time is".`date`;
/*שילוב הפלט של הפקודה date בתוך מחרוזת*/

כאשר המשתנה שאליו מוחזר הפלט הוא מערך, כל שורה מפלט הפקודה תיכנס לאיבר נפרד. דוגמא:

#!/usr/local/bin/perl

foreach $_ (`who`) {
/*כל שורת פלט מהפקודה who תטופל בנפרד*/

    ($who,$where,$when) = /(\S+)\s+(\S+)\s+(\.*)/;
/*הפרדת המילים בעזרת ביטוי רגולרי והשמתן למשתנים*/

    print "$who on $where at $when \n";
}

קלט פלט ושגיאה

ניתוב הקלט והשגיאה עוברים בירושה מתכנית האם. הפלט מנותב חזרה אל התכנית. פעולה פשוטה ויעילה היא לנתב גם את השגיאות חזרה אל התכנית. הפעולה הזאת לא מתבצעת בתכנית הפרל שלנו אלא ב- shell שבו תרוץ הפקודה החדשה. זה נעשה ע"י שימוש באופרטורים של ה  shell ע"י כתיבת  2>&1
דוגמא:

#!/usr/local/bin/perl

if `rm home 2>&1`
/*אם הפקודה rm תיכשל היא תחזיר הודעת שגיאה, כלומר ערך שונה מאפס*/

    die "rm failed";

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.