אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  בלוקי הצהרה  »  מבני בקרה :? || &&

מבני בקרה :? || &&

עד כה ראינו את שני הדרכים הבאות לביצוע תנאי:
הדרך הראשונה:
;{if ( this ) { that
הדרך השניה:
;that if this
להלן דרך שלישית:
;that && this
משמעות ה && כאן אינה ה "וגם" הלוגי.

  • אם this אמת - אזי ערכו של כל הביטוי עדיין אינו ידוע, כייון שזה תלוי בערכו של that, לכן אנו צריכים קודם לחשב את ערכו של that.
  • אם this שקר - אין טעם להסתכל על ערכו של that, כייון שהערך של הביטוי כולו חייב להיות שקר. אין טעם לחשב את ערכו של that - ולכן נדלג על כך.
למעשה פרל מחשבת את that רק כש this הוא אמת. ה"או" הלוגי עובד כמו הצבת unless ולכן
;{unless ( this ) { that
שווה ערך ל
; this || that

להלן ביטוי נוסף:
; exp1 ? exp2 : exp3
שפעולתו היא כזו: exp2 יחושב אם exp1 אמת, אחרת יבוצע exp3. והדרך הרגילה לכתוב זאת:
{;if ( exp1 ) { exp2;} else { exp3

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.