אתה נמצא כאן יסודות השפה  »  עבודה עם ספריות  »  קריאה מספריה

קריאה מספריה

קריאה מספריה נעשית ע"י הפקודה  readdir, שמקבלת כארגומנט את משתנה הספריה.
אם הקריאה ל  readdir נעשית בהקשר סקלרי, היא תחזיר שם של קובץ מהספריה, ללא סדר נסויים. כאשר ייגמרו הקבצים יוחזר הערך  undef.
בהקשר מערכי תחזיר הפקודה רשימה של כל הקבצים בספריה.

דוגמא לקריאת כל שמות הקבצים מספריה:

#!/usr/local/bin/perl

opendir (dirHandle,"/usr") || die "failed to open /usr ";
@file_names = readdir(dirHandle);
/*קריאה של שמות הקבצים לתוך רשימה אחת*/

דוגמא נוספת - קריאת שמות הקבצים לפי סדר א-ב :

#!/usr/local/bin/perl

opendir (dirHandle,"/usr") || die "failed to open /usr ";
foreach $file_name (sort readdir(dirHandle))
/*קריאה של שמות הקבצים אחד אחד*/
{
    print($file_name);
}

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.