אתה נמצא כאן לולאת for - המשך

להלן דוגמא והסבר לפעולתה של לולאת for.
דוגמא זו ממחישה את ההשוואה שראינו מקודם בין לולאת for ללואת while

print "Please enter a positive number"
/* הדפסת בקשה למשתמש */

$a = <STDIN>;
/* קליטת המשתנה */

while ($a <0)
/* כניסה ללולאה במידה והמשתמש הקליד מספר שלילי */

{
    print "Please enter (again) a positive number"\n
/* הדפסת הודעה מתאימה למשתמש */

    $a = <STDIN>;
/* קלט בשנית */

}

chop ();
/* עתה נדע בוודאות שקבלנו מספר חיובי כקלט */

     # : for השניה שראינו כלולאת while עתה נממש את לולאה ה
for ( $b=1;
/* איתחול המשתנים */
  $b < $a;
/* תנאי הלולאה*/
  $b++;
/* קידום משתנה הלולאה , היה לפני זה בגוף לולאת ה while */
  )
    {      print "$b "; }

בשלב האתחול המשתנה $b יקבל את הערך 1, לאחר מכן , ערך זה יושווה עם ערכו של המשתנה $a . ואז תתבצע פקודת ההדפסה בגוף הלולאה , ו $b יקודם ב 1 .
אם גם ערך זה עדיין קטן מהערך ב $a - .שוב תבוצע גוף הלולאה אחרת - נצא . במילים אחרות: התהליך יחזור על עצמו עד האיטרציה בה $b כבר לא קטן מ $a ובשלב זה תנאי הלולאה לא יתקיים יותר ונצא ממנה .

שאלה
/* מה יהיה ערכו של המשתנה b$ כשנסיים את הלולאה? */


תשובה
/* כערכו של המשתנה a$*/

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.