אתה נמצא כאן החלפות - המשך


 • תוספת של i בסוף הביטוי, לאחר או לפני ה g תגרום להחלפת כל מופע של הביטוי הרגולרי במחרוזת בין אם הוא באותיות גדולות או קטנות. האופרטור s לא יתייחס לגודל האות.

 • ניתן להשתמש בתו מאפיין שונה מ- / במידה והוא לא נוח: פשוט נרשום את התו החדש שלושה פעמים:
  $_="I love perl very very much!";
  s#r#R#g;
  /*תוכן המשתנה יהיה לאחר ההחלפה !I love peRl veRy veRy much*/

      # : זה ממש כמו הפקודה שעשינו מקודם
  s/r/R/g;

 • ניתן להגדיר מטרה עליה יבוצע החיפוש עם האופרטור ~= . במקרה זה המטרה הנבחרת חייבת להיות משהו שניתן לבצע בו השמה של ערך סקלרי, כמו למשל משתנה סקלרי או אלמנט של מערך.
  $string="I love perl very very much!";
  $string =~ s/I/you/g;
  /*תוכן המשתנה יהיה לאחר ההחלפה !you love perl very very much*/

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.