אתה נמצא כאן slice (המשך)

ערכי האינדקס בדוגמא הקודמת היו מספרים שלמים (integer) , אך כל ביטוי שמחזיר מספר יכול להוות אנדקס אשר יחזיר את האלמנט הרלוונטי.

@fred = (7,8,9);
$a = 2;
$b = $fred[$a];
/* המשתנה b$ יקבל את הערך 9*/
    # $fred[2] ממש כמו

$c = $fred[$a-1];     # $fred[1] יקבל את הערך של $c
                                                 ... זאת אומרת - הערך 8
($c) = (7,8,9)[$a-1];
/*ביטוי זה ייתן את אותה התוצאה, רק תוך שימוש ב - slice */
 

קודם הביטוי מחושב (זאת אומרת האנדקס) ורק אז מציבים את האלמנט המתאים.

... וב - slice - ים :
תת הביטוי שמחושב יחזיר כתוצאה מערך ולא סקלר, כמו קודם. כפי שניתן לראות בדוגמא:

                                                                                                : משמעות הקוד
@fred = (7,8,9);
@barney = (2,1,0);
@backfired = @fred[@barney];
                                        : היא ממש כמו לכתוב את אחד משלושת הביטויים
@fred[2,1,0]
($fred[2], $fred[1], $fred[0])
(9,8,7)

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.