אתה נמצא כאן מחרוזות (המשך)

מחרוזות

(המשך 2)

שימוש ב ' ' (גרשיים בודדים) לתיחום מחרוזות:

כאשר משתמשים בגרש בודד שמות משתנים לא מוחלפים בערכם, ולכן

$sampleString
/*שם המשתנה*/
= 'This string contains the number $number';
/*מחרוזת בתוך גרשיים בודדים*/

יודפס על המסך כך: This string contains the number $number

בנוסף, לא ניתן לשלב תווים מיוחדים בתוך המחרוזת, ולתו \ אין משמעות מיוחדת, (פרט למקרה בו אנו רוצים להכניס את התו ' למחרוזת, ואז נוסיף \ לפניו)
לדוגמא:

$sampleSring2
/*שם המשתנה*/
= 'there is no newline \n';
/*לא תהיה שורה ידשה בסוף המחרוזת, והתווים יודפסו כחלק מהמחרוזת*/

! שים לב - ניתן, בקוד התכנית, לפרוס מחרוזת על פני מספר שורות, ובכך לסמן שורה חדשה בטקסט..

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.