אתה נמצא כאן משתנה המכיל שורות רבות - המשך

מה אם books$ הוא יותר מארבעה שורות?
במקום להוסיף לפורמט הרבה שורות כאלה :

    ~
/*מציין שאם השורה מכילה רק רווחים , זאת אומרת , שורה ריקה , אזי היא לא תודפס*/
                                                                      ^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                                           $books

נכתוב ~~ בתחילת השורה .
משמעותן היא שהשורה תבוצע אוטומטית פעם אחר פעם עד שתהיה שורה שמכילה רק רווחים, ואז נתעלם ממנה.
עתה הפורמט שלנו ייראה כך:

format BOOKS =
author : @<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< books: ^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
$name,                                                               $books
~~                                                                     ^<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                                           $books
.

צורה זו תתאים אם ב books$ יש מספיק מילים לכמה שורות שרק נרצה.להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.