אתה נמצא כאן האופרטורים ()split ו ()join -המשך

()join

האופרטור ()join לוקח רשימה של ערכים ומדביק אותם יחד עם מעין "מחרוזת דבק" בין האלמנטים.
זה נראה כך:

$string=join($glue,@words);

לדוגמא, בשביל לבנות שורת סיסמא כמו שיש ב etc/passwrd ביוניקס , ננסה לעשות :

$password=join(":",@fields);

שימו לב:
"מחרוזת הדבק" אינה ביטוי רגולרי אלא מחרוזת רגילה של אפס או יותר תוים. אנו הגדרנו כאן לפרל את המחרוזת שמפרידה בין השדות.

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.