אתה נמצא כאן הצהרות while - המשך

להלן דוגמא ללולאת while:

print "Please enter a positive number"
/* הדפסת בקשה למשתמש */

$a = <STDIN>;
/* קליטת המשתנה */

while ($a <0)
/* כניסה ללולאה במידה והמשתמש הקליד מספר שלילי */

{
    print "Please enter (again) a positive number"\n
/* הדפסת הודעה מתאימה למשתמש */

    $a = <STDIN>;
/* קלט בשנית */

}

chop ();
/* עתה נדע בוודאות שקבלנו מספר חיובי כקלט */

$b=1;
while ($b < $a)
{
     print "$b ";
    $b++;
}

התכנית קולטת מספר , ונכנסת ללואה כל עוד הוא לא חיובי ומבקשת מהמשתמש שיקליד מספר מחדש.
ברגע שנקלט מספר חיובי , יודפסו כל המספרים מאפס עד אליו.

? שאלה: מה יודפס כאשר המספר שהוקלד הוא 1
         רמז
/* לא נכנס ללולאה השניה*/

להוספת תגובה, אנא התחברו לדרכונט.